Lesgelden en verzekering

Jaarverzekering Vlaamse Karate Federatie:

1e jaar: 40 €

Vanaf het 2e jaar: 30 €


Lesgelden Club:


Leeftijd tot en met 12 jaar

 jan-juni sept-dec

à rato 1x per week 37€ 27€

à rato 2x per week 60€ 44€


Leeftijd vanaf 13 jaar

 jan-juni sept-dec

à rato 1x per week 42€ 32€

à rato 2x per week 72€ 54€