Lesgelden en verzekering

Jaarverzekering Vlaamse Karate Federatie:

1e jaar: 40 €

Vanaf het 2e jaar: 30 €


Lesgelden Club:


Leeftijd tot en met 12 jaar

 jan-juni 

à rato 1x per week 39€

à rato 2x per week 62€ 

sept-dec

à rato 1x per week 29€

à rato 2x per week 46€ 


Leeftijd vanaf 13 jaar

 jan-juni

à rato 1x per week 44€

à rato 2x per week 74€

 sept-dec

à rato 1x per week 34€

à rato 2x per week 56€

Uit-pas met kansentarief - vanaf september 2023:

Toepassing van 80% korting voor personen met
een uitpas met kansentarief.