JEUGDWERKING

14 en 16 mei 2024

Rules WK training


19 en 21 maart 2024

Sportiviteit en respect


20 april 2024

Kumite Stage Gust + coach

TECHNISCH KADER


ONZE CLUB ONDERTEKENDE HET INTEGRITEITSCHARTER VAN HET VKF

U KAN DIT CHARTER HIER 2kwaliteitsbeleidintegriteitv11.pdf DOWNLOADEN.


Onze API’s (aanspreekpersoon integriteit)

 

Vleugels An: an.vleugels@gmail.com - Tel: 0472 99 67 06


Wat is een API?


Een Aanspreekpersoon Integriteit binnen een sportclub (Club-API) is een laagdrempelig

aanspreekpunt waar sporters, hun ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen

terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Hij /zij zorgt ook voor een duidelijke en kordate opvolging van incidenten.

De Club-API luistert naar de vraag of het verhaal van een melder en verwijst hem door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen. Verder formuleert de Club-API adviezen over preventieactiviteiten binnen de sportclub en helpt het clubbestuur met het realiseren van deze initiatieven.


 Aanspreekpunt en eerste opvang: De Club-API luistert naar het verhaal van de melder of

vraagsteller, zonder de rol van hulpverlener op te nemen. Een club-API beschikt over een flinke dosisempathie, luistert en stelt het verhaal niet in vraag.

 

Aanpak: De Club-API neemt elke vraag of melding ernstig. De Club-API – eventueel bijgestaan door een noodteam - volgt daarbij een logisch stappenplan (handelingsprotocol): de Club-API vormt zich een (1) beeld van de situatie, (2) schat de ernst in, en verleent de melder vervolgens (3) informatie en advies of verwijst door. Bij vermoedens of aanwijzingen van ernstig grensoverschrijdend gedrag (rood of zwart) is het niet de taak van de Club-API om zelf hulp te verlenen of op onderzoek uit te gaan, maar verwijst hij door naar de Federatie-API en/of deskundigen (hulpverlening, politie en justitie …).

 

Preventie en ondersteuning clubbestuur: In samenwerking met het clubbestuur zorgt de ClubAPIvoor het bekendmaken van het bestaan en de rol van de Club-API, en voor bewustmaking in verbandmet de gedragscode(s). De Club-API blijft op de hoogte van en geeft informatie en advies door aan het clubbestuur over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Binnen onze club kan je terecht bij Vleugels An: an.vleugels@gmail.com - Tel: 0472 99 67 06

Chief Instructor: 

Frans Van de Vel, 8e DAN WKF - 9e DAN O.S.S. - Trainer A - Technisch Directeur


Jeugdverantwoordelijke: 

Danny Verlinden, initiator karate - 4e DAN

Jeugdtrainers:

Banse Mamadou, 4e DAN

Vleugels An, 3e DAN

Sels Wim, 2e DAN

Verlinden Danny, 4e DAN - initiator Karate VTS

Luyten Kris, 5e DAN - initiator Karate VTS

Van Eynde Koen, 5e DAN - initiator Karate VTS
Examens : Elke laatste dinsdag en donderdag van de maand.

Wedstrijden : 

VKF 29 januari

Zipangu 4 maart

PKA 22 oktober in Hove

BK 12 november in GeelLESGELDEN - zie rubriek lesgelden en verzekering

Uit-pas met kansentarief - vanaf september 2023:

Toepassing van 80% korting voor personen met
een uitpas met kansentarief.

SNS sport na school:

Kinderen met SNS pas zijn welkom.

Grote gezinnen:

Grote gezinnen krijgen ook lesgeldvermindering.

WEEK VAN HET GEZIN - 15-19 MEI 2023

Filmpje kan je hier vinden.

ACTIVITEITEN KIDS 2023


DONDERDAG 7 DECEMBER

Kids win en verlies en reglementen


7 Oktober: Workshop met Kei-Jong

Voor jongeren met een matig verstandelijke beperking


15 Oktober: Kids Karate Dag in de
Nekker te Mechelen


15 Oktober: workshop grensoverschrijdend gedrag in de Nekker te Mechelen


28 Oktober: 17u - 18u30

Workshop Grensoverschrijdend gedrag


GEZINSDAG

16 MEI 2023

Foto’s op deze link!