Contacteer ons!

Door de World Karate Federation worden "vier" karatestijlen aanvaard. In de Kempische karateschool wordt het "Shotokan Karate" beoefend! Deze stijl wordt geaccentueerd door zijn dynamisme. Snelheid en snelkracht, gekoppeld aan een perfekte techniek, vormen dan ook de basiselementen voor de training.

Beginners krijgen de mogelijkheid om enkele weken gratis proeflessen mee te volgen!

Trainingen ook voor jongeren met SNS pas !!

Verdere informatie kan je steeds 

bekomen tijdens de trainingen of via mail :

fransvandevel@hotmail.com

Schrijf je HIER in op de nieuwsbrief Karate Vlaanderen

Okinawa Karate Herentals zet zich volledig in voor het welzijn van haar clubleden: sporters, hun ouders, trainers, bestuurders en alle andere vrijwilligers, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status, handicap, geloof of levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging, taal of gezondheidstoestand.


Sport wordt in onze club georganiseerd en beoefend op een manier waarbij de gezondheid van de sporter en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt, altijd en overal.

Er wordt specifieke begeleiding voorzien en aandacht besteed aan kinderen door rekening te

houden met hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek, als mentaal. De positieve

waarden in de jeugdsport worden nagestreefd.


Sportiviteit, respect en fair-play gelden zowel ten aanzien van clubleden, als ten aanzien van

tegenstrevers, trainers, scheidsrechters en supporters. Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd. Pesterijen, doping, drugs, intimidatie, machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, corruptie, ongewenst seksueel gedrag, agressie

en geweld zijn strikt verboden.


Sporters worden beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals

prestatiedruk, blessures of gezondheidsrisico’s. Eenieder dient hiertoe zijn steentje bij te dragen. Het clubbestuur doet er alles aan om sporten in onze club eerlijk, veilig en plezierig te maken en houden. Alle leden tonen respect en begrip voor de rechten, veiligheid en welzijn van anderen, en gedragen zich op een manier die deze visie van de club weerspiegelt.